mandag 6. desember 2010

Du er enestående

Erling Førland:
Du er enestående
Du er mer verdt enn noen kan måle
Du kan noe som er spesielt for deg
Du har noe å gi andre
Du har gjort noe du kan være stolt av
Du har store ubrukte ressurser
Du duger til noe
Du kan godta andre
Du har evne tilå forstå og lære av andre
Det er noen som er glad i deg.