fredag 3. februar 2012

JORDENGLER

En jordengel er en samlebetegnelse på inkarnerte mennesker som har kommet hit til jorden med oppdrag om å være lysarbeidere hver på sin måte, noen i bare en eller noen få inkarnasjoner, men de aller fleste for flere inkarnasjoner – slik at de kan hjelpe til på en mer langvarig og dyptgående måte. Gjennom mange inkarnasjoner har vi gått dypt inn i den menneskelige natur og har adoptert en god del av de negative sidene hos menneskene som en viktig læreprosess. Mange har følt seg mer eller mindre forlatt av Gud og lyset, og smerten vi har følt i hjertet har bare blitt større og større. Nå har tiden kommet da vi igjen blir mer bevisst vår egentlige natur og opprinnelse og alle våre inkarnasjoner som mennesker har tross alt gjort oss mer medfølende og vi har høstet erfaring som gjør oss bedre egnet til å hjelpe til på jorden i denne viktige tiden som er foran oss. Før første inkarnasjon her på jorden fikk vi alle en visjon av hvor utrolig vakker og strålende denne planeten var, men det var før vi fikk se hvor lite lys det fantes hos jordas beboere, deres råhet og egoisme og hvor respektløst de behandlet jorda. Nå vil alle som jobber for og med lyset gjøre denne fantastiske visjonen til virkelighet.
Jordengler deles inn i inkarnerte engler/englemennesker, devaer/devaengler/elementaler, og stjernemennesker, evt. også walk-ins og de vise.
De fleste mennesker som er inkarnert på jorden er her imidlertid for sin egen vekst og utvikling.
Et felles trekk for jordenglene er en følelse av å være annerledes, selv om de er inkarnert i en menneskelig kropp, føler de seg som reisende i et fremmed land. De skyr gjerne store folkeforsamlinger der det er mye bråk og uro. De liker og trenger å være en del alene, selv om de er bevisst på at de også har en sosial funksjon i samfunnet. De liker og har talent for å hjelpe andre, enten i form av forskjellige terapier, i å lære bort noe meningsfullt eller bare ved å være den de er, fylt med en så stor kjærlighetsenergi at andre også kan nyte godt av den. Mange jobber også med lysarbeid på et indre plan, som ikke påvirker dagsbevisstheten på andre måter enn at de ofte kan føle en uforklarlig tretthet.
De har en følelse av at livet både har mål og mening og at de har et oppdrag, dette fordi de er fra lysets familie.
De er også gjerne sensitive personer, som reagerer på alt fra vold til miljøgifter og selvsagt på en del menneskers grove og ufølsomme væremåte. Mange lever eller har levd i frustrerende forhold (foreldre, venner kjærester, ektefeller m.m.), avhengighetsproblematikk i en eller annen form er ikke uvanlig for jordenglene.
Ofte ser de yngre ut enn årene skulle tilsi og ringelyd i ørene er vanlig.
De fleste lysarbeidere vil kjenne seg igjen i en av gruppene, men noen er litt i tvil hvor de tilhører. Grunnen kan være at de har vært innom flere av gruppene eller at de har hatt en nær tilknytning til en (eller flere) av de andre gruppene.
Du har blitt utvalgt til å være en hjelper og lysarbeider i disse turbulente tider på jorden, ta i mot denne oppgaven med stor takk og gjør det beste du kan ut av den.
Lær bort sunne og fornuftige alternativer for å ta vare på både jorda og menneskeheten på den måte som føles naturlig for deg. Vær en god rollemodell, skriv artikler eller bøker om et tema du brenner for, skaff deg jobber hvor du har god anledning til å påvirke andre voksne eller barn i positiv retning.
Ikke nøl med å bruke årevis på å finne ut hva din oppgave er, gjør det som ditt lysende hjerte forteller deg at du skal gjøre her og nå. Gi av dine unike, kjærlighetsfylte og sjenerøse gaver til jorden. Lykke til.
INKARNERTE ENGLER/ENGLEMENNESKER.
Englemennesker er kanaler for Guds kjærlighet.
De fleste englemennesker er visstnok inkarnert i kvinnelige kropper.
En del av de fysiske kjennetegnene er at de ser ut som engler og at de er særdeles søte og kjærlige personer. De har ofte en egen glød og har en stor aura rundt seg. Noen sliter med overvekt, fordi de bruker fettet til å beskytte seg, mens andre har en slankere kropper fordi de har funnet bedre måter å beskytte seg på som lys eller bønn. Husk at lyset er englenes essens, alt lys kommer fra Gud og kan aldri tiltrekke seg mørke krefter.
Andre kjennetegn:
• Kraftige lysarbeidere.
• Liker fred og glede.
• De er ofte profesjonelle hjelpere (helsevesen, lærere, sosialarbeidere m.m.). De kan føle en særlig kjærlighet til de svake i samfunnet og likeledes i dyreriket.
• De er naturligere healere (trenger ikke opplæring).
• De har problemer med å si nei og har ofte skyldfølelse når andre hjelper dem.
• De elsker engler, har englesamlinger englebøker m.m.
• De har ekstra skytsengler.
• De blir gjerne lenger enn vanlige mennesker gjør i et turbulent forhold.
• Har ofte slektninger eller venner/kjærester med avhengighetsproblematikk, prøver å hjelpe disse etter beste evne – men som regel blir begge parter frustrert isteden. Uansett får disse tilgang til mye lys og vibrasjonene deres han heves så langt det er mulig for dem å komme i denne inkarnasjonen.
• En inkarnert engel kan være avhengig av mat, men neppe av alkohol og lignende.
• Mange inkarnerte engler har helseproblemer som for eksempel fibromyalgi, ME og gynekologiske problemer.
• Mange inkarnerte engler har opplevd overgrep.
• De stjernetegnene man visstnok finner flest inkarnerte engler er Tyr, Løve, Skorpion og Vannmann.
Samtidig som de er inkarnert som mennesker kan de likevel være fullt virksomme engler som formidler lys og kjærlighet, selv om deres personlighet er opptatt av vanlige menneskelige sysler. På grunn av det indre lysarbeidet de gjør har de ofte en uforklarlig tretthet. Selv om de er personer som har stor glede av å hjelpe andre kan de i blant føle en depresjon som de ikke finner noen forklaring på.
En del englemennesker kan kjenne en stor sorg fordi de ikke blir forstått og får anerkjennelse for den de er. Det er gjerne engler som har hatt store oppgaver og som har fått mye respekt, verdighet og kjærlighet tilbake i engleriket, mens her på jorden har de ikke fått noen store oppgaver og det er ingen som ser hvem de i virkeligheten er. Dette for å lære ydmykhetens natur og en dypere medlidende kjærlighet til våre medmennesker. Det de mister i det ytre – vinner de i det indre og kan bli et innstrømmingsfokus for engleriket som kan hjelpe med og forløse de som undertrykker en i det ytre.

mandag 9. januar 2012

Liljana Stojcevska – til minne.


Tenker på deg i dag, Liljana. DU hadde blitt 52 år idag.
Første gang jeg så deg var i kjelleren på SLFO. Du dreide et keramikkservice til deg selv. Vi pratet løst sammen. Siden så jeg deg ofte fra bussen, der du hentet og brakte Angelina til og fra barnehagen. En dag møttes vi alle 4, du og jeg og våre døtre. Vi møttes på Berit Rognes ballett skole der jentene våre danset sammen.
Vårt første møte var hjertelig. Vi hadde barn i samme alder som danset sammen, vi gikk på samme skole og hadde samme meninger om mangt. Allerede ved første møte ba du oss hjem til deg, og siden hadde vi kontakt. Vi fant på mye hyggelig sammen med barna våre. Vi gikk turer, var i Frognerparken, på Bygdøy folkemuseum, på Karneval, dere besøkte oss på hytta i Larvik, kom i bursdager osv. Mange kvelder etter at Christina hadde lagt seg, satt vi og pratet til ut i de små timer, om litteratur, de store verdensspørsmål, psykologi, åndeverden – ja, alt mellom himmel og jord.
Etter hvert ble det mange byturer på oss to, ofte kjørte du for det var så praktisk og fordi du ikke drakk. Mange hyggelige turer ble det, og du fikk alltid den oppmerksomheten du fortjente.
Sydenturer ble det også på oss. Vi dro først en tur til Gran Canaria med jentene våre. De var da 12, og 13 år gamle. Siden ble det Lanzarote på oss, hvor også jentene var med. Turer de minnes som morsomme og begivenhetsrike.
De siste årene av ditt liv, malte du store og fargerike bilder. Du kanaliserte sa du. Bildene ga rom for tolkning og ga oss mange morsomme samtaler. Du ble ”høy” på bildene dine etter at de var ferdig malt. Da ringte du med en gang og ville legge de på nettsiden, som jeg driftet for deg. Etter en liten stund var du misfornøyd og endret noe, slik at jeg måtte legge det ut på nett, nesten uten unntak.
På en måte trengte du disse bildene dine for å skape litt blest i ditt eget liv. Du trengte mye oppmerksomhet og fikk det også. Ikke bare pga bildene dine, men aller mest pga deg selv.
Du var en ekspert på å holde gode fester, og bød på lekre retter og kaker. Din siste fest var hjemme hos deg på nyttårsaften. Det kunne virke litt som en bursdagsfest, for du var i sentrum som vanlig. Jeg vil huske denne dagen som din fødselsdag, og vil tenke at vi allerede har feiret din 50 års dag med denne. Antagelig ville du ikke ha feiret rundt år, om du kunne. Du likte ikke tanken på å bli eldre, at kroppen din forfalt. Nå forfaller du aldri mer, du forblir evig vakker og utsøkt i våre minner for alltid. Og du vil leve videre i våre tanker og gjennom dine bilder, som mange av oss har på veggen hjemme.
Liljana, du var morsom å være sammen med, intelligent og vakker. Ble aldri mett på deg. Alltid var døren din åpen for meg, uansett når jeg måtte finne på å komme. Du var åpenhjertig og bød på deg selv. Takk for alle fine år. Jeg kjente deg i 19 år av mitt liv. Du har lært meg mye og gjort dypt inntrykk på meg. Glemmer deg aldri, kjære venninne.