fredag 3. februar 2012

JORDENGLER

En jordengel er en samlebetegnelse på inkarnerte mennesker som har kommet hit til jorden med oppdrag om å være lysarbeidere hver på sin måte, noen i bare en eller noen få inkarnasjoner, men de aller fleste for flere inkarnasjoner – slik at de kan hjelpe til på en mer langvarig og dyptgående måte. Gjennom mange inkarnasjoner har vi gått dypt inn i den menneskelige natur og har adoptert en god del av de negative sidene hos menneskene som en viktig læreprosess. Mange har følt seg mer eller mindre forlatt av Gud og lyset, og smerten vi har følt i hjertet har bare blitt større og større. Nå har tiden kommet da vi igjen blir mer bevisst vår egentlige natur og opprinnelse og alle våre inkarnasjoner som mennesker har tross alt gjort oss mer medfølende og vi har høstet erfaring som gjør oss bedre egnet til å hjelpe til på jorden i denne viktige tiden som er foran oss. Før første inkarnasjon her på jorden fikk vi alle en visjon av hvor utrolig vakker og strålende denne planeten var, men det var før vi fikk se hvor lite lys det fantes hos jordas beboere, deres råhet og egoisme og hvor respektløst de behandlet jorda. Nå vil alle som jobber for og med lyset gjøre denne fantastiske visjonen til virkelighet.
Jordengler deles inn i inkarnerte engler/englemennesker, devaer/devaengler/elementaler, og stjernemennesker, evt. også walk-ins og de vise.
De fleste mennesker som er inkarnert på jorden er her imidlertid for sin egen vekst og utvikling.
Et felles trekk for jordenglene er en følelse av å være annerledes, selv om de er inkarnert i en menneskelig kropp, føler de seg som reisende i et fremmed land. De skyr gjerne store folkeforsamlinger der det er mye bråk og uro. De liker og trenger å være en del alene, selv om de er bevisst på at de også har en sosial funksjon i samfunnet. De liker og har talent for å hjelpe andre, enten i form av forskjellige terapier, i å lære bort noe meningsfullt eller bare ved å være den de er, fylt med en så stor kjærlighetsenergi at andre også kan nyte godt av den. Mange jobber også med lysarbeid på et indre plan, som ikke påvirker dagsbevisstheten på andre måter enn at de ofte kan føle en uforklarlig tretthet.
De har en følelse av at livet både har mål og mening og at de har et oppdrag, dette fordi de er fra lysets familie.
De er også gjerne sensitive personer, som reagerer på alt fra vold til miljøgifter og selvsagt på en del menneskers grove og ufølsomme væremåte. Mange lever eller har levd i frustrerende forhold (foreldre, venner kjærester, ektefeller m.m.), avhengighetsproblematikk i en eller annen form er ikke uvanlig for jordenglene.
Ofte ser de yngre ut enn årene skulle tilsi og ringelyd i ørene er vanlig.
De fleste lysarbeidere vil kjenne seg igjen i en av gruppene, men noen er litt i tvil hvor de tilhører. Grunnen kan være at de har vært innom flere av gruppene eller at de har hatt en nær tilknytning til en (eller flere) av de andre gruppene.
Du har blitt utvalgt til å være en hjelper og lysarbeider i disse turbulente tider på jorden, ta i mot denne oppgaven med stor takk og gjør det beste du kan ut av den.
Lær bort sunne og fornuftige alternativer for å ta vare på både jorda og menneskeheten på den måte som føles naturlig for deg. Vær en god rollemodell, skriv artikler eller bøker om et tema du brenner for, skaff deg jobber hvor du har god anledning til å påvirke andre voksne eller barn i positiv retning.
Ikke nøl med å bruke årevis på å finne ut hva din oppgave er, gjør det som ditt lysende hjerte forteller deg at du skal gjøre her og nå. Gi av dine unike, kjærlighetsfylte og sjenerøse gaver til jorden. Lykke til.
INKARNERTE ENGLER/ENGLEMENNESKER.
Englemennesker er kanaler for Guds kjærlighet.
De fleste englemennesker er visstnok inkarnert i kvinnelige kropper.
En del av de fysiske kjennetegnene er at de ser ut som engler og at de er særdeles søte og kjærlige personer. De har ofte en egen glød og har en stor aura rundt seg. Noen sliter med overvekt, fordi de bruker fettet til å beskytte seg, mens andre har en slankere kropper fordi de har funnet bedre måter å beskytte seg på som lys eller bønn. Husk at lyset er englenes essens, alt lys kommer fra Gud og kan aldri tiltrekke seg mørke krefter.
Andre kjennetegn:
• Kraftige lysarbeidere.
• Liker fred og glede.
• De er ofte profesjonelle hjelpere (helsevesen, lærere, sosialarbeidere m.m.). De kan føle en særlig kjærlighet til de svake i samfunnet og likeledes i dyreriket.
• De er naturligere healere (trenger ikke opplæring).
• De har problemer med å si nei og har ofte skyldfølelse når andre hjelper dem.
• De elsker engler, har englesamlinger englebøker m.m.
• De har ekstra skytsengler.
• De blir gjerne lenger enn vanlige mennesker gjør i et turbulent forhold.
• Har ofte slektninger eller venner/kjærester med avhengighetsproblematikk, prøver å hjelpe disse etter beste evne – men som regel blir begge parter frustrert isteden. Uansett får disse tilgang til mye lys og vibrasjonene deres han heves så langt det er mulig for dem å komme i denne inkarnasjonen.
• En inkarnert engel kan være avhengig av mat, men neppe av alkohol og lignende.
• Mange inkarnerte engler har helseproblemer som for eksempel fibromyalgi, ME og gynekologiske problemer.
• Mange inkarnerte engler har opplevd overgrep.
• De stjernetegnene man visstnok finner flest inkarnerte engler er Tyr, Løve, Skorpion og Vannmann.
Samtidig som de er inkarnert som mennesker kan de likevel være fullt virksomme engler som formidler lys og kjærlighet, selv om deres personlighet er opptatt av vanlige menneskelige sysler. På grunn av det indre lysarbeidet de gjør har de ofte en uforklarlig tretthet. Selv om de er personer som har stor glede av å hjelpe andre kan de i blant føle en depresjon som de ikke finner noen forklaring på.
En del englemennesker kan kjenne en stor sorg fordi de ikke blir forstått og får anerkjennelse for den de er. Det er gjerne engler som har hatt store oppgaver og som har fått mye respekt, verdighet og kjærlighet tilbake i engleriket, mens her på jorden har de ikke fått noen store oppgaver og det er ingen som ser hvem de i virkeligheten er. Dette for å lære ydmykhetens natur og en dypere medlidende kjærlighet til våre medmennesker. Det de mister i det ytre – vinner de i det indre og kan bli et innstrømmingsfokus for engleriket som kan hjelpe med og forløse de som undertrykker en i det ytre.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar